Documente înscriere instituții

Potrivit prevederilor art. 8 din OG 21/2007, înscrierea în Registrul artelor spectacolului la secţiunea „Instituţii de spectacole sau concerte” se face la solicitarea autorității administrației publice centrale sau locale în subordinea căreia funcționează instituția.
 
Potrivit prevederilor art. 12 din actul normativ menționat, pentru înscrierea în Registru a unei instituţii la secţiunea „Instituţii de spectacole sau concerte” este necesar ca reprezentantul mandatat al instituţiei să transmită la compartimentul de specialitate al INCFC un dosar care va conține:
 1. Adresa din partea instituției ordonatoare de credit cu privire la efectuarea înscrierii în RAS  în baza documentelor care relevă încadrarea instituției -   se descarcă de aici;
 2. Cererea pentru înscrierea în Registru a instituţiilor de spectacole sau concerte, se completează online,   Accesați formularul de înscriere în Registrula acest formular se atașează documentele din prezenta listăFișierele transmise trebuie să aibă una din extensiile jpg, zip sau pdf, iar limita maximă de încărcare fișiere este de 7MB;
 3. Certificatul de înregistrare fiscală al instituţiei;
 4. Actul de înfiinţare, hotărârea sau, după caz, ordinul autorității administrației publice locale ori centrale în subordinea căreia funcționează;
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei, aprobat în condiţiile legii, din care să reiasă tipul acesteia – de repertoriu/de proiecte/altele, conform legislației în vigoare;
 6. Documente din care să reiasă  numele şi prenumele directorului general/directorului, precum şi ale directorilor generali adjuncţi/directorilor adjuncţi;
 7. Actul juridic/actele juridice referitoare la titlul cu care deţine şi/sau utilizează sediul în care funcţionează instituţia;
 8. Descrierea (tehnică) a sediului şi a altor facilităţi deţinute/aflate în administrare (săli, ateliere, spaţii de depozitare, alte spaţii utilizate) ;
 9. Contractul de management al directorului general/directorului instituţiei;
 10. Actul de identitate al reprezentantului, respectiv managerului/directorului instituției de spectacole sau concerte care solicită înscrierea;
 11. se transmite, ulterior evaluării dosarului, pe email - dovada efectuării plăţii tarifului legal pentru înscrierea în Registru şi eliberarea certificatului de înscriere.

Toate documentele transmise trebuie certificate „conform cu originalul”, semnate și ștampilate pe colțul din dreapta jos de către reprezentantul organizației. 

Tarife de înscriere în Registru:
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii instituției de spectacole sau concerte: 200 lei;
 • Înscriere instituție de spectacole sau concerte: 200 lei;
 • Emitere certificat de înscriere în Registru: 50 lei.

Tariful total al operaţiunilor derulate în vederea înscrierii în Registru potrivit prevederilor din Ordinul ministrului culturii pentru instituții de spectacole sau concerte este de 450 lei.

Efectuarea de mențiuni în Registru: 50 lei/mențiune

Plata tarifului se face DOAR după evaluarea dosarului și se poate efectua, pe baza facturii primite, prin mandat poştal sau ordin de plată în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4631721, INCFC: Bdul Unirii Nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti. Menționați pe OP ”pentru înscriere în RAS”.