Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Registrul Artelor Spectacolului
Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic

Documente înscriere impresari persoane juridice

Menționăm că această secțiune este dedicată înscrierii/reînscrierii sau înscrierii de mențiuni impresari persoane juridice în Registrul Artelor Spectacolului. 

Înscrierea în Registrul Artelor Spectacolului se realizează odată cu obținerea atestatului/avizului Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA).

Documente necesare reînscriere:

 1. cererea pentru reînscrierea în Registru secțiunea impresari artistici - persoane juridice - se completează online   Accesați formularul de înscriere în Registru, la acest formular se atașează documentele din prezenta listă. Fișierele transmise trebuie să aibă una din extensiile jpg, zip sau pdf, iar limita maximă de încărcare fișiere este de 7MB;
 2. atestatul/atestatele de impresar artistic (ale reprezentantul persoanei juridice avizate și ale celorlalți impresari angajați la respectiva organizație) – copie certificată (cf. cu originalul și semnătura titularului);
 3. actul constitutiv şi/sau a statutul, după caz, şi orice acte modificatoare legale ale acestora;
 4. avizul de impresariat artistic;
 5. certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi ultimul certificat constatator eliberat de acesta, la data depunerii cererii, dacă au apărut modificări faţă de actul constitutiv iniţial sau, după caz, dovadă înscrierii în Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor și certificatul de înregistrare fiscală a asociaţiei/fundaţiei - copie legalizată;
 6. certificatul de atestare fiscală;
 7. certificat de cazier fiscal;
 8. contractele de muncă/asociere ale impresarilor angajaţi saui asociaţi, după caz -copie certificată cu ştampila şi semnătura angajatorului cu menţiunea „conform cu originalul”;
 9. atestatele persoanei/persoanelor și cazierele judiciar și fiscal ale persoanei fizice/persoanelor fizice atestate reprezentante PJ;
 10. raport al activităţilor de impresariat desfăşurate de la data obţinerii avizului și declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaraţii, a reprezentantului persoanei juridice privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în raportul activităţilor -   se descarcă aici;
 11. copie după actul de identitate.

Toate documentele transmise trebuie certificate „conform cu originalul”, semnate și ștampilate pe colțul din dreapta jos de către reprezentantul organizației. 

Tarif operațiuni Registru:
 • Reînscriere în Registru impresar artistic persoană juridică 200 lei;
 • Efectuarea de mențiuni în Registru: 50 lei/mențiune

Plata tarifului se face DOAR după evaluarea dosarului și se poate efectua, pe baza facturii primite, prin mandat poştal sau ordin de plată în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4631721, INCFC: Bdul Unirii Nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti. Menționați pe OP ”pentru înscriere în RAS”.

 

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro