Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Registrul Artelor Spectacolului
Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic

CAADIA
Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic
În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe (OG nr. 21/2007 art. 24 alin. 1)

Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Secțiuni Registrul Artelor Spectacolului

Prerogativa solicitării înregistrării unei instituţii publice de spectacole sau concerte în Registrul Artelor Spectacolului aparţine ordonatorului principal de credite.

Instituții de spectacole sau concerte

Companiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate vor face demersurile necesare pentru înscrierea în registru, în termen de 60 de zile de la data înfiinţării.

Companii de spectacole sau concerte

Persoanele fizice titular al atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic.

Impresari artistici

Registrul Artelor Spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titular ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic (art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului artelor spectacolului, aprobat prin Ordinul nr. 2323 din 22 iulie 2009).

Din motive de reorganizare, înscrierile în Registrul artelor spectacolului, secţiunea „Instituţii de spectacole sau concerte”, sunt suspendate.

Registrul este administrat de Ministerul Culturii  prin Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în format electronic și pe suport de hârtie.

Registrul este organizat pe următoarele secțiuni:

  1. ”Instituții de spectacole sau concerte”;
  2. ”Companii de spectacole sau concerte;
  3. ”Impresari artistici” – care are trei părți:

Partea A ”Impresari artistici – persoane fizice”;
Partea B ”Impresari artistici – persoane juridice”;
Partea C ”Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții”.

Prevederi Ordonanţa nr. 21/2007

art. 27, alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007
  • Instituţiile de spectacole sau concerte deja existente, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în Registru, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 2323/2009;
  • Instituţiile de spectacole sau concerte nou-înfiinţate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în subordinea cărora funcţionează vor face demersurile necesare pentru înscrierea în registru în termen de 60 de zile de la data înfiinţării.
art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007
art. 27, alin. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007

Despre INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional: „cultură”.

Prin toate activitățile desfășurate susținem și legitimăm dezvoltarea domeniului cultural în România. De aceea, ne adresăm tuturor tipurilor de organizații culturale, indiferent de nivelul de subordonare, cu scopul de a colecta și a disemina date statistice pentru fundamentarea proiectelor, dar și pentru a sprijini evoluția profesională în cadrul acestora.

INCFC se concentrează pe furnizarea de know-how specializat pentru autorități centrale și locale și pentru toate tipurile de organizații culturale, punând la dispoziție studii și cercetări, instrumente statistice și formare profesională de specialitate culturală.

Institutul își propune să vină în întâmpinarea autorităților care au sarcina de a crea politici și strategii în domeniul culturii, pentru susținerea și formularea unor reglementări coerente de sistem, dar și pentru a studia impactul acestor măsuri la nivel local și național.

De-a lungul ultimilor ani, specialiștii institutului au realizat peste 99 de studii și cercetări statistice, au participat la peste 50 de conferințe naționale și internaționale, au instruit peste 8000 de beneficiari provenind din aproximativ 700 de instituții de cultură și au evaluat peste 7500 de candidați în cadrul sesiunilor de evaluare a diverselor competențe.

Printre beneficiari s-au aflat: instituții publice de cultură din subordinea autorităților locale sau centrale (muzee, organizații și centre expoziționale, așezăminte culturale, biblioteci, instituții de spectacole sau concerte, organizații neguvernamentale), organizații culturale din sectorul privat, mediul universitar și academic de profil, etc. În perioada 2017-2022, categoriile de beneficiari INCFC s-au diversificat constant. Din 2019, s-au adăugat noi categorii de beneficiari din alte țări, din zonele sectoarelor creative instituționale sau private, dar și profesioniști din domeniul culturii și al educației care accesează cu predilecție studiile de pe website sau platformele interactive.

Atât activitățile de cercetare, cât și cele de formare sunt validate de un Consiliu Științific de specialitate format din personalități ale mediului universitar.

În septembrie 2018, INCFC a organizat, la București, al XVI-lea Congres ENCATC de Management și Politici Culturale, eveniment desfășurat sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural și având Înaltul Patronaj al Președintelui României. Un alt eveniment internațional organizat la București de către INCFC a fost a V-a Adunare Generală a Membrilor Compendium of Cultural Policies and Trends, precedată de Conferința Internațională Cultura și Politicile Culturale pe timp de criză, în vara anului 2022.

INCFC împreună cu Ministerul Culturii au demarat, în anul 2018, proiectul UNESCO Indicatori Culturali pentru Dezvoltare (CDIS – Culture for Development Indicators), iar în 2022, INCFC împreună cu partenerii: Ministerul Culturii, Primăria Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul Cultural Clujean au implementat cu succes noul set de indicatori UNESCO – Indicatorii Cultura 2030, un demers important pentru măsurarea și monitorizarea progresului contribuției culturale la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și Țintelor Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, la nivel național și local.

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro