Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

CAADIA
Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic
În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe (OG nr. 21/2007 art. 24 alin. 1)

Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

Calendar CAADIA

Şedința Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic - CAADIA - depunerea dosarelor pentru persoane fizice si pentru persoane juridice, în vederea participării la evaluare pentru obținerea atestatului de impresar artistic şi respectiv, a avizului pentru persoanele juridice conform legii.

Nota! Şedinţa CAADIA poate avea loc dacă sunt depuse 10 dosare complete! În situaţia în care nu se indeplineşte acesta cerinţă, şedinţa se amână pentru următorul trimestru, când şedinţa va avea loc indiferent de numărul de dosare depuse!

Important! Ordinea documentelor din dosarul participantului este cea menționată în formularul de înscriere, care trebuie completat online.
Toate documentele prevăzute sunt obligatorii.
Documentele trebuie semnate şi depuse în dosar de plastic.
Dosarul primeşte număr de înregistrare la momentul depunerii. Secretariatul Comisiei informează solicitanţii despre starea dosarelor depuse.
Dosarele incomplete pot fi completate până cu 10 zile înainte de şedinţa CAADIA.

Candidaţii care nu au dosarele complete, vor putea participa la sesiunile de evaluare următoare, după completarea dosarelor, conform precizărilor secretarului comisiei.

Informaţii suplimentare pot fi obținute la:
Georgeta Vlăduţu - expert consultant compartimentul Artele Spectacolului
e-mail: 

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro