Calendar CAADIA

Şedința Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic - CAADIA - depunerea dosarelor pentru persoane fizice si pentru persoane juridice, în vederea participării la evaluare pentru obținerea atestatului de impresar artistic şi respectiv, a avizului pentru persoanele juridice conform legii.

Nota! Şedinţa CAADIA poate avea loc dacă sunt depuse 10 dosare complete! În situaţia în care nu se indeplineşte acesta cerinţă, şedinţa se amână pentru următorul trimestru, când şedinţa va avea loc indiferent de numărul de dosare depuse!

Important! Ordinea documentelor din dosarul participantului este cea menționată în formularul de înscriere, care trebuie completat online.
Toate documentele prevăzute sunt obligatorii.
Documentele trebuie semnate şi depuse în dosar de plastic.
Dosarul primeşte număr de înregistrare la momentul depunerii. Secretariatul Comisiei informează solicitanţii despre starea dosarelor depuse.
Dosarele incomplete pot fi completate până cu 10 zile înainte de şedinţa CAADIA.

Candidaţii care nu au dosarele complete, vor putea participa la sesiunile de evaluare următoare, după completarea dosarelor, conform precizărilor secretarului comisiei.

Dosarele se pot depune și direct la secretariat, pentru depunere la secretariat vă rog să vă programaţi la telefonul 0788 90 55 57 sau pe email

Informaţii suplimentare pot fi obținute la:
Georgeta Vlăduţu - expert consultant compartimentul Artele Spectacolului
e-mail: 
mobil: 0788 90 55 57