Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Registrul Artelor Spectacolului
Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic

Formular înscriere/reînscriere/mențiuni impresari

Datele de mai jos sunt necesare pentru a genera formularul pentru
- înscriere/reînscriere impresar persoană juridică
- înscriere/reînscriere impresar persoană fizică
- înscriere impresar instituţie de spectacole sau concerte
- înscriere menţiuni

Acest formular este doar pentru persoanele atestate și/sau avizate pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic de către Comisia pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA).

La acest formular trebuie atașate documentele de înscriere prezentate în secțiune.
!!!Se pot atașa doar fișiere cu extensia jpg, zip sau pdf cu o limită maximă de 7MB.

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007

permite încărcarea de mai multe fișiere folosind CTRL+buton stânga mouse sau selecție cu mouse

Documentele trebuie să fie cele prezentate în Documente înscriere persoane fizice sau juridice, după caz.

Completând formularul de înscriere, vă daţi consimţământul cu privire la prelucrarea si stocarea datelor dvs. personale, conform GDRP - General Data Protection Regulation; datele personale vor fi utilizate pentru completarea certificatelor de absolvire, registrelor de evidență participanți, alte documente specifice formării profesionale a adulților şi pentru transmiterea ofertei de programe de formare profesională sau în scopuri statistice ale activității INCFC. Acestea vor fi securizate în baza de date a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

RAS-IM-cCw4r1Th

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro