Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

CAADIA
Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic
În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public ori de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe (OG nr. 21/2007 art. 24 alin. 1)

Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

Despre Comisia pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic

În vederea desfăşurării activităţii de impresariat artistic, persoanele fizice sau juridice române de drept public or de drept privat trebuie să fie atestate, respectiv avizate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe (OG nr. 21/2007 art. 24 alin 1).

Atestarea persoanelor fizice, precum şi avizarea persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, se fac, la propunerea Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA), de către Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală.

CAADIA este un organism de specialitate, fără personalitate juridică, care se organizează trimestrial şi funcţionează în cadrul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală.

Comisia de Atestare şi Avizare în domeniul Impresariatului Artistic
a) verifică, pe bază de test scris şi interviu, cunoştinţele solicitanţilor, persoane fizice, în domeniul organizării şi funcţionării instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte, precum şi al activităţii de impresariat, al dreptului de autor şi drepturilor conexe, dreptului civil şi dreptului comercial;
b) verifică pe bază de interviu solicitanţii, persoane juridice, care au depus documentaţia pentru avizare.

Secretariatul Comisiei  de Atestare şi Avizare în domeniul Impresariatului Artistic

 • Primeşte dosarele în primele două luni ale fiecărui trimestru;
 • Verifică conţinutul dosarelor în termen de 10 zile de la primire;
 • Anunță și reconfirmă disponiblitatea Comisiei privind data fixată a ședinței;
 • Dacă dosarul este incomplet solicită completarea acestuia în maximum 5 zile lucrătoare;
 • Dacă sunt 10 dosare complete se convoacă Comisia în vederea desfăşurării şedinţei;
 • Dacă nu sunt depuse 10 dosare complete, se amână şedinţa pentru trimestrul următor, situaţie în care se va desfăşura indiferent de numărul de dosare.

Din Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic fac parte reprezentanţi ai:

 • Ministerului Culturii;
 • Ministerului Justiţiei;
 • Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ministerului Afacerilor Externe, desemnaţi de conducătorii acestor autorităţi, precum şi,
 • trei specialişti din domeniul artelor spectacolului.

Membrii CAADIA sunt numiţi prin ordin nr. 964/29.04.2021 al ministrului culturii.

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro