Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Registrul Artelor Spectacolului
Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic

Documente înscriere impresari persoane fizice

Menționăm că această secțiune este dedicată înscrierii/reînscrierii sau înscrierii de mențiuni impresari persoane fizice în Registrul Artelor Spectacolului. 

Înscrierea în Registrul Artelor Spectacolului se realizează odată cu obținerea atestatului Comisiei pentru Atestare și Avizare în Domeniul Impresariatului Artistic (CAADIA).

Documente necesare reînscriere:

  1. cererea pentru reînscrierea în Registru secțiunea impresari artistici - persoane fizice - se completează online,   Accesați formularul de înscriere în Registru, la acest formular se atașează documentele din prezenta listă. Fișierele transmise trebuie să aibă una din extensiile jpg, zip sau pdf, iar limita maximă de încărcare fișiere este de 7MB;
  2. atestatul de impresar artistic – copie certificată (cf. cu originalul și semnătura titularului);
  3. autorizaţia deţinută în conformitate cu prevederile legale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate (copie legalizată) sau contractul de muncă/asociere încheiat cu o persoană juridică avizată să desfăşoară activităţi de impresariat artistic (copie certificată cu ştampila şi semnătura angajatorului cu menţiunea „conform cu originalul”), după caz;
  4. certificat de cazier judiciar (se eliberează de către secția de poliție, la cererea titularului);
  5. certificat de cazier fiscal (cod document 504 – se eliberează la cererea titularului/relevă că „nu există fapte penale înscrise în dosarul fiscal”);
  6. raportul activităţilor de impresariat desfăşurate de la data obţinerii atestatului și declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaraţii, privind veridicitatea informaţiilor cuprinse în raportul activităţilor -   se descarcă aici;
  7. copie dupa actul de identitate.

Toate documentele transmise trebuie certificate „conform cu originalul”, semnate și ștampilate pe colțul din dreapta jos de către reprezentantul organizației. 

Tarife operațiuni Registru:
  • Reînscriere în Registru impresar artistic persoană fizică: 200 lei
  • Efectuarea de mențiuni în Registru: 50 lei/mențiune

Plata tarifului se face DOAR după evaluarea dosarului și se poate efectua, pe baza facturii primite, prin mandat poştal sau ordin de plată în contul INCFC: RO69TREZ70020G331700XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4631721, INCFC: Bdul Unirii Nr. 22, corp B, etaj 2, sector 3, Bucureşti. Menționați pe OP ”pentru înscriere în RAS”.

 

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro