Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală

Registrul Artelor Spectacolului
Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titulare ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic

Despre Registrul Artelor Spectacolului

Registrul artelor spectacolului, denumit în continuare Registrul, constituie documentul de evidență în care sunt înscrise instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și persoanele fizice titular ale atestatului de impresar artistic și persoanele juridice de drept privat care au obținut avizul de impresar artistic (art. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului artelor spectacolului, aprobat prin Ordinul Nr. 2323 din 22 iulie 2009).

Registrul este administrat de Ministerul Culturii prin Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în format electronic și pe suport de hârtie.

Registrul este organizat pe următoarele secțiuni:
 1. ”Instituții de spectacole sau concerte”;
 2. ”Companii de spectacole sau concerte;
 3. ”Impresari artistici” – care are trei părți:

Partea A ”Impresari artistici – persoane fizice”;
Partea B ”Impresari artistici – persoane juridice”
Partea C ”Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții”.

Registrul este adus la cunoștința publicului sub formă de extras fiind publicat pe pagina de internet a instituției.

Prerogativa solicitării înregistrării unei instituţii publice de spectacole sau concerte în Registrul artelor spectacolului aparţine autorităţii, și anume ordonatorului principal de credite, care poate iniţia demersurile necesare pentru instituţiile subordonate ce funcţionează sub incidenţa dispoziţiilor legale precizate.

Efectuarea înscrierilor în Registru se face de către solicitanți prin completarea unei cereri online însoțită de documentele solicitate la secretariatul Registru.

Tarife de înscriere în Registru > - Secțiunea instituții/companii de spectacole sau concerte:
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii instituție/companie de spectacole sau concerte: 200 lei/dosar
 • Înscriere instituție/companie de spectacole sau concerte: 200 lei/ dosar
 • Emitere certificat de înscriere în Registru: 50 lei

Tarif total instituții/companiii de spectacole sau concerte: 450 lei/dosar
Efectuarea de mențiuni în Registru: 50 lei/mențiune

Tarife de înscriere în Registru - Secțiunea impresari artistici:
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii la partea A – impresari artistici – persoane fizică: 200 lei/persoană;
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii la partea B – impresari artistici – persoane juridică: 200 lei/persoană;
 • Evaluare dosar în vederea înscrierii Partea C - Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții: 200 lei/dosar;
 • Înscriere Partea C - Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții: 200 lei/dosar;
 • Emitere certificat de înscriere în Registru: 50 lei;
 • Emitere atestat și legitimație persoană fizică: 50 lei;
 • Emitere aviz persoană juridică: 50 lei;

Total general înscriere în registru impresari artistici persoane fizice atestate: 200 lei
Total general înscriere în registru impresari artistici persoane juridice avizate: 200 lei
Total general Instituții de spectacole sau concerte care desfășoară activități de impresariat al propriilor producții: 450 lei

INCFC

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este singurul institut național care are ca obiective studierea, cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o carieră în sectorul ocupațional cultură.

Adresa

Adresa: Bd. Unirii, nr. 22, etaj 2, Sector 3, 030833 București (în incinta Ministerului Culturii - intrarea din Bd. Mircea Vodă)

Telefon: 021 891 91 03
Fax: 021 311 63 31
E-mail: 
https://www.culturadata.ro